Miks on metsamajandamiskava koostamine vajalik?

Metsamajandamiskava eesmärgiks on anda metsaomanikule sisalduvate andmete alusel ülevaade oma metsa olukorrast ja lähtekohad tulevaseks metsa majandamiseks. Metsamajanduslik töö nõuab arukat planeerimist ja palju tööd. Metsamajandamiskava võib vormistada paberil või infotehnoloogilise andmekoguna.

grid of blocks
grid of blocks

Metsamajandamiskava

Metsamajandamiskava annab vastused järgmistele küsimustele:

green checked circle
Palju uut metsa kasvab ja milline see mets on?
green checked circle
Kuidas ja millal erinevaid metsaosi majandada?
green checked circle
Milliseid puid tuleks raiuda?
green checked circle
Milline saab olema mets peale raiet?
green checked circle
Kas istutada uus mets või jätta uuenemine looduse hooleks?
Küsi pakkumist